First Pharmacy | přírodní produkty pro zdraví pro celou rodinu v České republice | Rychlé odeslání | Hodnocení zákazníků | Zdravotní produkty jakékoli kategorie |Web pro nákup produktů z přírodních surovin od výrobce
Tvoje město
Vyberte své město ze seznamu
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Domov
 • Podmínky použití

Podmínky použití

Tato smlouva definuje podmínky použití materiálů a služeb webu uživateli (dále - „web“).

Uživatelé - jednotlivci (včetně zástupců právnických osob) které mají schopnost vizuálně se seznámit s informacemi zveřejněnými na webu.

Správa webu je držitelem autorských práv k webu.

 1. Obecné podmínky
  1. Používání materiálů a služeb webu se řídí normami aktuálních právních předpisů dané země: čeština.
  2. Tato smlouva je veřejnou nabídkou. Přístupem k materiálům stránek se má za to, že uživatel přistoupil k této dohodě.
  3. Při využívání zdrojů Webu vyžadujících poskytnutí osobních údajů je nutné zaregistrovat uživatele na Webu. Registrační akce se provádějí v souladu s platnými zákony.
  4. Správa stránek má právo kdykoli jednostranně změnit podmínky této smlouvy. Tyto změny se projeví po 3 (Tři) dnů od data zveřejnění nové verze Smlouvy na webových stránkách. Pokud Uživatel s provedenými změnami nesouhlasí, je povinen odmítnout přístup na Stránky, přestat používat materiály a služby Stránky.
  5. Správa webu může uživatelům nastavit distribuci informací souvisejících s objednávkami, harmonogramy kancelářské práce, probíhajícími akcemi a dalšími nezbytnými informacemi. Zpravodaj se provádí prostřednictvím sms, push nebo e-mailových zpráv. Potřebné kontaktní informace poskytne uživatel při registraci.

 2. Jiné podmínky
  1. Všechny možné spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy dané země: čeština.
  2. Nic ve Smlouvě nelze chápat jako navázání mezi Uživatelem a Správou stránek agenturních vztahů, partnerských vztahů, vztahů společné činnosti, osobních pracovněprávních vztahů nebo jakýchkoli jiných vztahů, které Smlouva výslovně nestanoví.
  3. Uznání jakéhokoli ustanovení Smlouvy soudem za neplatné nebo nepodléhající vymahatelnosti neznamená neplatnost ostatních ustanovení Smlouvy.
  4. Nečinnost ze strany správy webu v případě porušení ustanovení této smlouvy kterýmkoli z uživatelů nezbavuje správu webu práva podniknout pozdější vhodná opatření na ochranu jejich zájmů a ochrany autorských práv na materiály Web je chráněn v souladu s legislativou.

Uživatel potvrzuje, že je seznámen se všemi ustanoveními této Smlouvy a bezpodmínečně je přijímá.